Projektet Ett samhälle baserat på grön energi (…vår gröna sköna framtid) har genomförts av elever i årskurs 2 på Teknikprogrammet på Westerlundska gymnasiet i Enköping, på uppdrag av och i samarbete med beställare Tomas Ulväng, VD för ENA Energi AB.

Projektets syfte är att synliggöra olika teknikskiften som krävs för övergång till enbart förnyelsebar energianvändning i vårt samhälle.

Websidan är en interaktiv publikation med bilder, svensk och engelsk text, film och audio, 3D-objekt producerade i 3D- och CAD-verktyg (3D Studio Max och Autodesk Inventor Professional). Innehållet presenterar utvecklingsaspekter på temat ‘Ett samhälle baserat på grön energi’.

Webbplatsen riktar sig till mottagare som är intresserade av att ta del av kreativa tankar och idéer kring hållbar utveckling inom energiområdet. Webbplatsen är en samlingsplats för elevarbeten och är en modern redovisningsform, där elever och lärare lätt kan ta del av varandras arbeten, både för kunskapsinhämtning och inspiration.
Det mesta av materialet på hemsidan består av bilder, animeringar och modeller som eleverna skapat själva och därför äger rätten till att använda. En del annat material finns såklart också. Vi har varit noga med att de gånger eleverna sökt efter bilder att lägga till hemsidan så har de använt de avancerade sökfunktionerna i Google för att kunna säkerställa att de filmer och bilder som producerats av andra är sådana som är tillåtna att använda.
Projektet berör kursmål i kurserna Teknik, CAD, Digitalt skapande, Engelska, Entreprenörskap och Mediaproduktion.

Projektgrupperna har bestått av elever som läser olika inriktningar på Teknikprogrammet: Teknikvetenskap, Informations- och Medieteknik samt Design och produktutveckling, i syfte att varje delprojekt ska ha bred kompetens för att ge möjlighet till så många olika uttrycksformer som möjligt.
Projektuppstarten inleddes med en föreläsning av Jenny Israelsson och Cecilia Kjellander från föreningen Jobba i Västerås jiv.se, som gav många bra tips inför kommande yrkesval och kunskap om vilka yrkesgrupper som kommer att vara attraktiva inom energibranschen i framtiden.

Teknikprogrammets karaktärslärare har med sina olika kompetensområden bidragit till projektet genom handledning av delprojekten: Kent Sundlöf, Engelska och Entreprenörskap; Marit Naeslund, Teknik och CAD; Andy Marcinkowski, 3D och Media Produktion och Edyta Sunrell, Design.

Vi har valt att samarbeta med Ena Energi som beställare och Webbstjärnan som plattform för att vi vill att projektet ska kännas ”på riktigt” för eleverna. På teknikprogrammet på Westerlundska gymnasiet jobbas det väldigt mycket i projektform och det är en viktig komponent för att förbereda eleverna för fortsatta studier och arbetsliv. Att utveckla egenskaper som samarbetsförmåga och kreativitet har de väldigt stor nytta av i livet. Vidare så ligger detta projekt helt i linje med teknikprogrammets examensmål och blir också därför en bra förberedelse inför gymnasiearbetet som kommer nästa år. Därmed tycker vi att vi mycket väl uppfyller de kriterier som krävs för att vinna er tävling.